Framtidens bränsle redan idag

Biogas, som är ett av Göteborg Energis fokusområden, är en viktig förnyelsebar energikälla med stark tillväxt. Vi satsar stort på att skapa produktionsmöjligheter för biogas, framförallt tillsammans med industri och lantbruk.

Vår nuvarande produktion av biogas säljs framförallt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen genom lokala tankstationer, som drivs av Fordonsgas Sverige AB.

Hur biogas produceras

Råmaterialet, det s k. substratet, som rötas i anläggningen består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderingsanläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och transporteras slutligen till tankställen för att säljas som fordonsgas.

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gården och åkrar.

Vår vision för biogas

Vår vision är att 50 procent av den externa gasleveransen är förnybar år 2025.

Våra planer för biogas

För att nå detta stora mål satsar vi på olika typer av projekt som tar tillvara biogaspotentialen där den finns. Vi samarbetar med lantbrukare för att bygga anläggningar för gödsel och avfall ute på gårdar. Vi vill bygga anläggningar för avfall från hushåll och industrier i samarbete med kommuner och företag. Dessutom satsar vi på att bygga en anläggning i Göteborgs hamn, GoBiGas, där vi ska göra biogas av skogsavfall. Lyckas vi med våra projekt kommer vi att ta tillvara en viktig pusselbit i arbetet att ersätta bensin och diesel med klimatvänliga alternativ.

Läs mer om våra projekt i menyn till vänster.

Mer information hittar du här.

Om cookies

Göteborg Energi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Jag accepterar