Framtidens bränsle redan idag

Biogas är en viktig förnybar energikälla med stor potential. Göteborg Energi är en av Sveriges största biogasproducenter med anläggningar i Västsverige och i Småland.

Vår nuvarande produktion av biogas säljs framförallt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen vid lokala tankstationer.

Så produceras biogas

Råmaterialet, det så kallade substratet, som rötas i anläggningen består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderingsanläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och transporteras slutligen till tankställen för att säljas som fordonsgas.

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gården och åkrar. Därmed sluts kretsloppet.

Våra biogasanläggningar

Göteborg Energi har de senaste 10 åren byggt sju anläggningar för produktion av biogas. Sammanlagt producerar vi 260 GWh biogas per år vilket motsvarar en årlig förbrukning av 25 000 gasbilar.

Vi har byggt en världsunik demostrationsanläggning i Göteborgs Hamn, GoBiGas där vi gör biogas av skogsavfall . Tekniken som där skall verifieras i stor skala bygger på förgasning av skogsavfall. Konventionell biogasproduktion bygger på rötning.

Med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar för biogas prioriterar Göteborg Energi i nuläget åtgärder för att säkra befintlig produktion och leveranser före att planera för nya biogasanläggningar.

Biogas är en viktig pusselbit i arbetet med att ersätta bensin och diesel med klimatvänliga alternativ.

Läs mer om våra anläggningar i menyn till vänster.

Mer information hittar du här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!